Teresa Caturla

La Doctora Teresa Caturla ha treballat, durant la seva primera etapa professional, a la Salut Pública, sobretot en l'àmbit hospitalari: hospital d'aguts, sociosanitari (Geriatria, Cures Pal.liatives, Psicogeriatria i Convalescència), psiquiàtric (atenent tota la patologia no psiquiàtrica de pacients amb malalties psiquiàtriques cròniques i de pacients amb discapacitat intel.lectual) i urgències. També ha treballat en l'àmbit de l'atenció primària.


Arrel d’una llarga malaltia i veient que els tractaments i proves convencionals no li aportaven prou informació ni solució als seus problemes de salut, va decidir aprofundir els seus coneixements en Medicina per poder trobar una milloria a la seva pròpia salut i recuperar la seva vida normal. Així és com va adoptar nous hàbits alimentaris i, aprofundint els seus coneixements en Bioquímica, Fisiologia, Biofísica, Toxicitat Mediambiental, entre altres, va arribar a la Medicina Ortomolecular afegint-la com a eina a tots els seus coneixements previs i essent ara la base de la seva pràctica mèdica.

Avui, la Dra. Teresa Caturla gaudeix d'una bona qualitat de vida.


- Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la

  Universitat de Barcelona.

- Especialista (via MIR) en Medicina Familiar i

  Comunitària.

- Especialista en Medicina Ortomolecular.

- Màster en Psicogeriatria per la Universitat

  Autònoma de Barcelona.

- Diplomat intensiu en Nutigenòmica i Medicina

  Ortomolecular.

- Membre de la Sociedad Española de Nutrición y

  Medicina Ortomolecular (SENMO).

- Membre de la Societat Catalana de Medicina

  Familiar i Comunitària (CAMFiC).


Cuidem la Vostra Salut

Ens Preocupem per Cada Pacient


Medicina Ortomolecular

Medicina Familiar i Comunitària


La Dra. Teresa Caturla pot realitzar les

visites en català, castellà, francès i anglès.