Medicina Ortomolecular

El concepte de Medicina Ortomolecular neix de dues paraules: ortho, que significa equilibri en grec, i molècula, que significa massa en llatí i que sovint s'utilitza per a referir-se a un compost orgànic. Seria doncs la Medicina de les “molècules correctes”.


L'ésser humà és un enorme laboratori format per les reaccions químiques en equilibri de seixanta trilions de cèl·lules. La Medicina Ortomolecular tracta de mantenir aquest equilibri, restablint-lo quan s'ha perdut, donant la molècula justa en el moment just.


Quan es diagnostica una malaltia amb les proves complementàries habitualment utilitzades (analítica, radiografia, TAC, etc.), l'òrgan afectat està ja danyat en la seva estructura, és a dir, no funciona bé i causa una malaltia. Però és important tenir en compte que abans que un òrgan emmalalteixi, han perdut la seva funció correcta les cèl·lules, després s'ha afectat el teixit i posteriorment s'ha danyat l'estructura de l'òrgan. Amb l'exercici de la Medicina Ortomolecular es pretén detectar el moment en què la cèl·lula comença a emmalaltir, mesos o anys abans que ho faci l'òrgan, prevenint d'aquesta manera la malaltia. Si ja existeix una malaltia crònica, es pot realitzar un tractament a mesura del pacient, millorant considerablement la seva qualitat de vida i podent evitar moltes vegades els brots de la malaltia.


El nostre cos és una màquina perfecta, però rep contínues agressions de l'exterior, com la pol·lució ambiental, la contaminació de l'aigua i el sòl, les radiacions, els aliments que, per la seva manipulació, ja no ens aporten molts dels nutrients necessaris i l'estrès psicofísicoemocional. Per a poder mantenir la salut hem de tenir hàbits correctes i mantenir-los tota la vida. Només així podem pal·liar els efectes d'aquestes contínues agressions. Per aquest motiu, recórrer a la Medicina Ortomolecular abans que es presenti la malaltia és important, per a adquirir bons hàbits i corregir a temps la presència de problemes en les nostres cèl·lules, que poden portar-nos a emmalaltir a la llarga. Quan ja existeix la malaltia, la Medicina Ortomolecular ofereix un tractament a mesura per a cada pacient, tenint en compte el seu propi metabolisme i el seu nivell individual d'intoxicació.


Tot el descrit anteriorment porta a entendre que és necessari un abordatge global de la malaltia, tenint en compte al cos com un “tot”. Així es pot oferir un tractament individualitzat, utilitzant eines destinades a retornar l'equilibri de l'organisme, com són l'alimentació, la higiene intestinal, la detoxificació de l'organisme i la nutrició cel·lular amb els micronutrients necessaris en cada cas.


S’ha demostrat que els micronutrients poden ser eficients promotors d’un saludable metabolisme cel.lular i actuar com a extraordinaris agents terapèutics naturals, sense presentar els efectes secundaris produits per les drogues farmacèutiques. Això ha originat un nou paradigma mèdic anomenat Medicina Ortomolecular (Medicina de les “molècules correctes”) que, des del seu origen al marge de la medicina oficial (Dr. Linus Pauling, 1968) fins els nostres dies, en què és plenament acceptada pels metges que practiquen l’anomenada Medicina Integrativa, s’aplica en el tractament de gairebé totes les malalties que afecten l’ésser humà, amb un èxit innegable.

Tractant la cèl·lula, recuperem la unitat fonamental que fa que el nostre organisme funcioni correctament i, per tant, recuperem l'equilibri físic, psicològic i emocional. Tenir la Salut com a primera opció a la vida permet harmonitzar cos, ment i ànima i així poder ser qui un vol ser i fer tot allò que un es proposi.


Des de la Medicina Ortomolecular, amb el seu abordatge integral, tota patologia es pot tractar a qualsevol edat.

Cuidem la Vostra Salut

Ens Preocupem per Cada Pacient


Medicina Ortomolecular

Medicina Familiar i Comunitària


La Dra. Teresa Caturla pot realitzar les

visites en català, castellà, francès i anglès.