Què Fem

La Doctora Teresa Caturla tracta la patologia des d'un abordatge integral, tenint en compte el cos "com un tot". La primera visita dura unes dues hores aproximadament i, en ella, la doctora fa una llarga història clínica, preguntant sobre molts aspectes de la vida del pacient.


Després, realitza una exploració física completa i, posteriorment, utilitza una eina de diagnòstic amb la que obté una sèrie de dades objectives sobre l'estat del pacient, que s'afegeixen a les obtingudes prèviament per elaborar el/s diagnòstic/s.


Al final de la visita, la doctora explica detalladament al pacient el seu/s problema/es de salut, si cal demana proves complementàries, i proposa un tractament basat en l'alimentació, un tractament micronutricional, la retirada de tòxics i una bona higiene intestinal, entre d'altres.


El tractament està fet a mida per a cada pacient i les seves necessitats.


A les visites de seguiment, que duren una hora aproximadament, la Doctora Teresa Caturla avalua l'evolució del pacient i va modificant, si cal, el tractament a mida perquè la progressió sigui el més satisfactòria possible.

Cuidem la Vostra Salut

Ens Preocupem per Cada Pacient


Medicina Ortomolecular

Medicina Familiar i Comunitària


La Dra. Teresa Caturla pot realitzar les

visites en català, castellà, francès i anglès.